Webcast met interviews over het Plan en de Crediteurenvergadering

Amsterdam 18 mei: Vanaf heden is via deze website (Web-TV) een webcast te bezichtigen met een nadere toelichting op het voorliggende herstructureringsplan en de keuzes die de obligatiehouders hebben. In een interview van circa 45 minuten geven de door de rechtbank benoemde Monitor, Pierre Laporte (Deloitte), Jan Schöningh (President & CEO, Homburg Invest Inc) en Marian Hogeslag (Stichting Homburg Bonds) een nadere toelichting. Het is zeer aan te bevelen deze webcast te bekijken ter ondersteuning van de u voorliggende keuzes.


 

Aanleiding

Op 9 september 2011 heeft Homburg Invest. Inc ("HII") en zes van haar dochterondernemingen, waaronder Homburg Shareco Inc. ("Shareco") een insolventie (uitstel van betaling) procedure ingediend bij de rechtbank in Canada onder de regels van de Canadese Companies' Creditors Arrangement Act ("CCAA").

Lees meer:

Eindelijk de vergunning voor Geneba verstrekt door de AFM

Amsterdam 7 maart 2014: Vandaag is bekend geworden dat de AFM een vergunning heeft verstrekt aan Geneba. In onze nieuwbrief informeren wij u over de volgende onderwerpen:

• AFM verleent vergunning aan Geneba
• Afrondende fase CCAA en communicatie komende weken
• Belastingaangifte 2013

De nieuwsbrief kan u via deze link downloaden.

Persbericht van Homburg Invest op 7 maart 2014:

Montréal, 7 maart 2014: Homburg Invest Inc. ('Homburg Invest' of de 'Onderneming') heeft vandaag een update gegeven betreffende het herstructureringsproces dat de Onderneming doormaakt krachtens de Canadese Companies' Creditors Arrangement Act ('CCAA') ten aanzien van de implementatie van het Third Amended and Restated Plan of Compromise and Reorganization of Homburg Invest Inc. and Homburg Shareco Inc. (het 'Plan').

AIFMD vergunning

De Onderneming is verheugd te melden dat de Autoriteit Financiële Markten (de "AFM") een vergunning heeft verleend aan Geneba Properties N.V. ("Geneba") op grond van de Nederlandse regels ter uitvoering van de Europese richtlijn inzake beheerders van alternatieve beleggingsinstellingen ("AIFMD").

Belastingaangifte 2013

Amsterdam, 3 maart 2014: De Stichting heeft met de Belastingdienst overeenstemming bereikt over de waarde van de Homburg Bonds per peildatum 1 januari 2013 ten behoeve van de Belastingaangifte 2013.

Informatie hierover vindt u op deze website in de sectie "Veelgestelde vragen" bij het antwoord op vraag 2.3a.

Eerder is de Stichting voor de Belastingaangiftes 2011 en 2012 tot een afspraak gekomen over waarderingen die door de Belastingdienst worden geaccepteerd.

Nieuwsbrief 36

Amsterdam 12 februari 2014:

In deze nieuwsbrief informeren wij u over de status van de afronding van de CCAA-bescherming van Homburg Invest Inc. (HII) en geven wij een update over de aanvraag van de AFM-vergunning voor Geneba Properties N.V. (Geneba). 

De nieuwsbrief kan u via deze link downloaden.

HII vraagt wederom verlenging CCAA en geeft update aanvraag AFM vergunning

Amsterdam, 8 februari 2014: Homburg Invest Inc. (HII) en Deloitte (de Monitor) hebben op de zitting bij de Canadese rechter op 7 februari jongstleden wederom een verlenging van de CCAA gevraagd en gekregen tot en met 11 maart 2014.

Om de herstructurering van HII te kunnen afronden, en daarmee de CCAA-procedure te beëindigen, resteert als belangrijkste nog niet vervulde voorwaarde het verkrijgen van de vergunning van de AFM voor Geneba Properties N.V. (Geneba), de nieuwe vastgoedonderneming waarmee een deel van de vastgoedportefeuille van HII een doorstart krijgt.

HII vraagt korte verlenging CCAA in afwachting van AFM vergunning

Amsterdam, 18 januari 2014; Deloitte en Homburg Invest Inc. (HII) hebben op de zitting bij de Canadese rechter op 17 januari jongstleden een korte verlenging van de CCAA gevraagd en gekregen tot 7 februari 2014.

Om de herstructurering van HII te kunnen afronden, en daarmee de CCAA-procedure te beëindigen, resteert als belangrijkste nog niet vervulde voorwaarde het verkrijgen van de vergunning van de AFM voor Geneba Properties N.V., de nieuwe vastgoedonderneming waarmee een deel van de vastgoedportefeuille van HII een doorstart krijgt.

vervolg op aanleiding

Op 9 september 2011 heeft Homburg Invest. Inc ("HII") en zes van haar dochterondernemingen, waaronder Homburg Shareco Inc. ("Shareco") een insolventie (uitstel van betaling) procedure ingediend bij de rechtbank in Canada onder de regels van de Canadese Companies' Creditors Arrangement Act ("CCAA").

lees meer: