Webcast met interviews over het Plan en de Crediteurenvergadering

Amsterdam 18 mei: Vanaf heden is via deze website (Web-TV) een webcast te bezichtigen met een nadere toelichting op het voorliggende herstructureringsplan en de keuzes die de obligatiehouders hebben. In een interview van circa 45 minuten geven de door de rechtbank benoemde Monitor, Pierre Laporte (Deloitte), Jan Schöningh (President & CEO, Homburg Invest Inc) en Marian Hogeslag (Stichting Homburg Bonds) een nadere toelichting. Het is zeer aan te bevelen deze webcast te bekijken ter ondersteuning van de u voorliggende keuzes.


 

Aanleiding

Op 9 september 2011 heeft Homburg Invest. Inc ("HII") en zes van haar dochterondernemingen, waaronder Homburg Shareco Inc. ("Shareco") een insolventie (uitstel van betaling) procedure ingediend bij de rechtbank in Canada onder de regels van de Canadese Companies' Creditors Arrangement Act ("CCAA").

Lees meer:

Overzicht uitkeringen HII

Amsterdam 25 maart 2015: Op 20 februari 2015 heeft Deloitte de tweede uitkering in contanten uit de Cash Pools overgeboekt naar alle erkende schuldeisers van HII. Voor de Corporate Bonds (serie 8 t/m 11) betreft het circa 2% van de uitstaande claim van ruim 15.000 euro per bond. Een specificatie en toelichting van het uitbetaalde bedrag staat in een persoonlijk ontvangen brief van Deloitte. Zie vraag 2.3 bij de veelgestelde vragen voor een nader overzicht.

Belastingaangifte 2014

Amsterdam, 6 maart 2015; De Stichting heeft met de Belastingdienst overeenstemming bereikt over de waarde van de Homburg Bonds per peildatum 1 januari 2014 ten behoeve van de Belastingaangifte 2014.

Informatie hierover vindt u op deze website in de sectie Veelgestelde vragen Uitkeringsfasebij het antwoord op vraag 1.5.

Eerder is de Stichting voor de Belastingaangiftes 2011 t/m 2013 tot afspraken gekomen over waarderingen die door de Belastingdienst worden geaccepteerd. 

Rechter stelt bondhouders in gelijk bij Taberna zaak

Amsterdam, 20 januari 2015; Op 16 januari diende het hoger beroep in de Taberna zaak voor de rechter in Canada. Direct na de zitting heeft de rechter uitspraak gedaan in het voordeel van de bondhouders. Theoretisch zou Taberna gedurende 60 dagen ook op deze tweede uitspraak van de rechter nog beroep kunnen aantekenen. Dit is echter zeer onwaarschijnlijk.
De Stichting moest veel juridische inspanningen verrichten om de Taberna zaak tot een goed einde te brengen. Karel de Vries, voorzitter van de Stichting, kwam zaterdag als een tevreden man terug uit Canada.

Nieuwsbrief 44

Amsterdam 29 december 2014: In deze nieuwsbrief informeren u over de volgende onderwerpen:

  • Uitkeringen uit Cash Pools vertraagd
  • Hoger Beroep van Taberna op 16 januari voor de rechter
  • Geneba haalt extra geld op en houdt eerste aandeelhoudersvergadering na haar start
  • Informatie over de uitkeringsfase

U kunt de nieuwsbrief lezen via deze link

Veelgestelde vragen Claimemissie Geneba

Amsterdam 16 december 2014: De Vereniging van Effectenbezitters (VEB) gaat op haar website in op de naderende claimemissie van Geneba. Via deze link kunt u een antwoord vinden op de veelgestelde vragen.

Taberna krijgt toch toestemming om in hoger beroep te gaan

Amsterdam, 4 november 2014; Op 12 september jongstleden diende het verzoek van Taberna om toestemming te krijgen om in hoger beroep te gaan op een eerdere uitspraak van de rechter in het voordeel van de bondhouders inzake de Taberna kwestie. Helaas heeft de Canadese rechter medio oktober hiertoe toestemming gegeven. Afweging is onder meer het hoge bedrag waarover de zaak handelt. Uitkeringen van de betwiste bedragen lopen hierdoor vertraging op. Het hoger beroep zal een versnelde procedure krijgen.

vervolg op aanleiding

Op 9 september 2011 heeft Homburg Invest. Inc ("HII") en zes van haar dochterondernemingen, waaronder Homburg Shareco Inc. ("Shareco") een insolventie (uitstel van betaling) procedure ingediend bij de rechtbank in Canada onder de regels van de Canadese Companies' Creditors Arrangement Act ("CCAA").

lees meer: