Webcast met interviews over het Plan en de Crediteurenvergadering

Amsterdam 18 mei: Vanaf heden is via deze website (Web-TV) een webcast te bezichtigen met een nadere toelichting op het voorliggende herstructureringsplan en de keuzes die de obligatiehouders hebben. In een interview van circa 45 minuten geven de door de rechtbank benoemde Monitor, Pierre Laporte (Deloitte), Jan Schöningh (President & CEO, Homburg Invest Inc) en Marian Hogeslag (Stichting Homburg Bonds) een nadere toelichting. Het is zeer aan te bevelen deze webcast te bekijken ter ondersteuning van de u voorliggende keuzes.


 

Aanleiding

Op 9 september 2011 heeft Homburg Invest. Inc ("HII") en zes van haar dochterondernemingen, waaronder Homburg Shareco Inc. ("Shareco") een insolventie (uitstel van betaling) procedure ingediend bij de rechtbank in Canada onder de regels van de Canadese Companies' Creditors Arrangement Act ("CCAA").

Lees meer:

Rechter geeft toestemming voor einduitkering

Eindhoven, 16 april 2021. Gisteren heeft de rechtbank aan de Monitor toestemming gegeven alle gereserveerde gelden die niet zijn gebruikt vrij te geven voor de einduitkering. Hiermee kan de Monitor overgaan tot de einduitkering. De Stichting verwacht op basis van de huidige informatie dat de Monitor de einduitkering in de loop van mei 2021 zal verrichten. De einduitkering bedraagt circa CAD 9,25 miljoen. Voor de Corporate Bonds betreft het een uitkering van omstreeks € 200 per bond, mede afhankelijk van wisselkoersen. De Monitor reserveert nog enige tijd om overboekingen die retour komen van de circa 9.000 crediteuren alsnog de juiste bestemming te geven. Verder worden de laatste entiteiten geliquideerd en administratief afgehandeld. De rechter heeft de CCAA procedure verlengd t/m 15 juli 2021.

Zodra de Stichting nieuws heeft zal zij u op de hoogte stellen via deze website.

Monitor kondigt einduitkering aan

Eindhoven, 26 maart 2021. Gisteren heeft de Monitor in een advertentie in De Telegraaf, Volkskrant, NRC en het FD aangekondigd dat hij op of na 27 april 2021 de einduitkering zal gaan verrichten. Op 15 april moet de Monitor eerst de rechtbank toestemming vragen om gereserveerde gelden die niet zijn gebruikt vrij te geven zodat die ook kunnen worden uitgekeerd. De Stichting verwacht op basis van de huidige informatie dat de Monitor de einduitkering in de loop van mei 2021 zal verrichten. De Monitor zal alle bondhouders persoonlijk per brief informeren over de einduitkering.
De advertentie wijst er op dat bondhouders bij wie voorgaande uitkeringen retour zijn gekomen uiterlijk voor 26 april 2021 om 17 uur hun actuele bankgegevens en adres dienen door te geven aan de Monitor. De Monitor heeft de Stichting vandaag bevestigd dat er geen bondhouders zijn waar dit aan de orde is. Op één firma die failliet is gegaan na.
Heeft u uw bankrekening ná de laatste uitkering op 12 februari 2016 gewijzigd en deze mutatie nog niet doorgegeven aan de Monitor dan is het zaak dit alsnog tijdig voor 26 april aanstaande te doen middels het standaardformulier zoals op de website van Deloitte en de Stichting is te vinden. Een instructie vindt u onder het menu "Veelgestelde vragen Uitkeringsfase" bij vraag 1.2

Zodra de Stichting nieuws heeft zal zij u op de hoogte stellen via deze website.

Laatste vastgoed verkocht

Eindhoven, 29 december 2020. Het laatst resterende bedrijfscomplex uit de boedel van Homburg Invest Inc (HII) is medio december verkocht. De Monitor kan nu de laatste stappen van de herstructurering voltooien. De slotuitkering zal naar verwachting voor medio april 2021 worden uitgekeerd aan de schuldeisers van HII, waaronder de bondhouders.

Zodra de Stichting nieuws heeft zal zij u op de hoogte stellen via deze website.

Beoogde verkoop 16 december 2020

Eindhoven, 26 november 2020. De beoogde verkoop van het laatst resterende bedrijfscomplex uit de boedel van Homburg Invest Inc (HII) zal naar verwachting omstreeks 16 december aanstaande plaatsvinden. Op dit moment wordt de naar verwachting finale versie van de verkoopovereenkomst opgesteld. Vertraging is mede gekomen doordat er voor de verkoop bepaalde reparaties moesten worden uitgevoerd.

Gisteren heeft de Monitor voor de rechter verslag gedaan en toestemming gekregen de laatste stappen van de herstructurering te voltooien. Na de verkoop moeten o.a. nog enkele entiteiten worden opgeheven. De rechter heeft de CCAA procedure verlengd t/m 15 april 2021. De Monitor verwacht met de huidige inzichten dat in de loop van die periode de slotuitkering kan worden gedaan aan de schuldeisers van HII, waaronder de bondhouders. Voordat de slotuitkering wordt uitgekeerd zal de Monitor alle bondhouders persoonlijk per brief informeren.

Zodra de Stichting nieuws heeft zal zij u op de hoogte stellen via deze website.

Potentiële koper doet boekenonderzoek

Eindhoven, 27 juni 2020. Voor het laatst resterende bedrijfscomplex uit de boedel van Homburg Invest Inc (HII) is een potentiële koper momenteel bezig een boekenonderzoek te verrichten. Partijen hebben een intentieverklaring getekend. Mogelijk kan de verkoop eind augustus worden afgerond.
Op vrijdag 26 juni heeft de Monitor voor de rechter verslag gedaan van de recente ontwikkelingen in het verkoopproces en toestemming gekregen deze de komende maanden te voltooien. De rechter heeft de CCAA procedure verlengd t/m 30 november 2020. De Monitor verwacht met de huidige inzichten dat in november 2020 de slotuitkering kan worden gedaan aan de schuldeisers van HII, waaronder de bondhouders.
Zodra de Stichting nieuws heeft zal zij u op de hoogte stellen via deze website.

Diverse geïnteresseerden

Eindhoven, 2 maart 2020. Voor het laatst resterende bedrijfscomplex uit de boedel van Homburg Invest Inc (HII) hebben diverse serieuze partijen interesse getoond bij de makelaar. Deze krijgen momenteel de gelegenheid het bedrijfsterrein te bezoeken en een boekenonderzoek te verrichten.

Op 28 februari jl. heeft de Monitor voor de rechter verslag gedaan van de recente ontwikkelingen in het verkoopproces en toestemming gekregen deze de komende maanden te voltooien. De rechter heeft de CCAA procedure verlengd tot 30 juni 2020. Zodra de verkoop is voltooid worden de laatste entiteiten van HII geliquideerd en wordt de CCAA procedure afgesloten met een slotuitkering aan de schuldeisers van HII, waaronder de bondhouders.

Zodra de Stichting nieuws heeft zal zij u op de hoogte stellen via deze website.

vervolg op aanleiding

Op 9 september 2011 heeft Homburg Invest. Inc ("HII") en zes van haar dochterondernemingen, waaronder Homburg Shareco Inc. ("Shareco") een insolventie (uitstel van betaling) procedure ingediend bij de rechtbank in Canada onder de regels van de Canadese Companies' Creditors Arrangement Act ("CCAA").

lees meer: