Webcast met interviews over het Plan en de Crediteurenvergadering

Amsterdam 18 mei: Vanaf heden is via deze website (Web-TV) een webcast te bezichtigen met een nadere toelichting op het voorliggende herstructureringsplan en de keuzes die de obligatiehouders hebben. In een interview van circa 45 minuten geven de door de rechtbank benoemde Monitor, Pierre Laporte (Deloitte), Jan Schöningh (President & CEO, Homburg Invest Inc) en Marian Hogeslag (Stichting Homburg Bonds) een nadere toelichting. Het is zeer aan te bevelen deze webcast te bekijken ter ondersteuning van de u voorliggende keuzes.


 

Aanleiding

Op 9 september 2011 heeft Homburg Invest. Inc ("HII") en zes van haar dochterondernemingen, waaronder Homburg Shareco Inc. ("Shareco") een insolventie (uitstel van betaling) procedure ingediend bij de rechtbank in Canada onder de regels van de Canadese Companies' Creditors Arrangement Act ("CCAA").

Lees meer:

Nieuwsbrief 43

Amsterdam 17 september 2014: Nieuwsbrief 43 is uit, in deze nieuwsbrief informeren wij u over:

  • Eerste contante uitkeringen uit Cash Pools
  • Bijdrage aan kosten Stichtingen
  • Halfjaarbericht Geneba
  • Verkooprecht aan Catalyst tot en met 5 oktober 2014

U kunt de nieuwsbrief lezen via deze link.

Update FAQ

Amsterdam 7 september 2014: Veelgestelde vragen over de uitkeringsfase kunt u hier vinden. De laastste update is van 7 september 2014.

Deloitte stort eerste contante uitkering uit Cash Pools

Amsterdam 19 augustus 2014: Op 15 augustus 2014 heeft Deloitte de bedragen van de eerste uitkering in contanten uit de Cash Pools overgeboekt naar alle erkende schuldeisers van HII. Voor de Corporate Bonds (serie 8 t/m 11) betreft het circa 4,5% van de uitstaande claim van circa 15.000 euro per bond. Een specificatie en toelichting van het uitbetaalde bedrag staat in een persoonlijk te ontvangen brief van Deloitte. Verdere uitleg over de uitkering komt in het aanstaande rapport van de Monitor, dat naar verwachting rond 21 augustus op de website van Deloitte wordt gepubliceerd. Ook de Stichting heeft nog niet de beschikking over deze informatie en komt begin september met een nieuwsbrief. Op 21 augustus is tevens een zitting voor de Canadese rechtbank waar de Monitor verslag doet van de lopende zaken.

Nieuwsbrief 42

Amsterdam 21 juli 2014: Nieuwsbrief 42 is uit. In deze nieuwsbrief informeren wij u over:

  • Uitkeringen uit Cash Pool vertraagd
  • Geneba waardeert op eerste handelsdag intrinsieke waarde aandelen 41% af
  • Geschil met Taberna in eerste aanleg door bondhouders gewonnen
  • Houders Bond 7 ontvangen interim uitkering uit verkoop onderpand
  • Beëindiging activiteiten Stichting Homburg Capital Securities

U kunt deze niewsbrief ook lezen via deze link

Geneba

Amsterdam 13 juli 2014: Afgelopen maandag 7 juli 2014 was de eerste handelsdag van de aandelen Geneba Properties N.V. (Geneba). Op dezelfde dag heeft het nieuwe management van Geneba bekend gemaakt de boekwaarde van het vermogen per 31 december 2013 af te waarderen met € 63 miljoen ten opzichte van de laatst gepresenteerde cijfers door de bewindvoerder van HII, Deloitte, bij de implementatie van het plan op 27 maart 2014, zoals verwoord in het 34e Rapport van de Monitor. Dit zou een afwaardering van maar liefst 41% inhouden.

De Stichting is door het nieuwsbericht overvallen. De Stichting heeft grote zorgen over de manier waarop de huidige aandeelhouders door Geneba worden geïnformeerd. De Stichting heeft onmiddellijk opheldering gevraagd aan zowel Geneba, HII als Deloitte. Lees meer via deze link. 

Uitkering bond 7

Amsterdam 22 juni 2014: Op vrijdag 20 juni jongstleden heeft de rechter de motie voor een interim uitkering goedgekeurd en toestemming gegeven voor een uitkering van CAD 16.819.846. Met een totale vordering van CAD 43.154.891 voor Bondserie 7 is dat ca 39% van de vordering. Dit zal naar verwachting medio juli worden uitgekeerd aan de houders van Bond 7.

vervolg op aanleiding

Op 9 september 2011 heeft Homburg Invest. Inc ("HII") en zes van haar dochterondernemingen, waaronder Homburg Shareco Inc. ("Shareco") een insolventie (uitstel van betaling) procedure ingediend bij de rechtbank in Canada onder de regels van de Canadese Companies' Creditors Arrangement Act ("CCAA").

lees meer: