Webcast met interviews over het Plan en de Crediteurenvergadering

Amsterdam 18 mei: Vanaf heden is via deze website (Web-TV) een webcast te bezichtigen met een nadere toelichting op het voorliggende herstructureringsplan en de keuzes die de obligatiehouders hebben. In een interview van circa 45 minuten geven de door de rechtbank benoemde Monitor, Pierre Laporte (Deloitte), Jan Schöningh (President & CEO, Homburg Invest Inc) en Marian Hogeslag (Stichting Homburg Bonds) een nadere toelichting. Het is zeer aan te bevelen deze webcast te bekijken ter ondersteuning van de u voorliggende keuzes.


 

Aanleiding

Op 9 september 2011 heeft Homburg Invest. Inc ("HII") en zes van haar dochterondernemingen, waaronder Homburg Shareco Inc. ("Shareco") een insolventie (uitstel van betaling) procedure ingediend bij de rechtbank in Canada onder de regels van de Canadese Companies' Creditors Arrangement Act ("CCAA").

Lees meer:

Belastingaangifte 2015

Amsterdam, 17 februari 2016; De Stichting heeft begin februari met de Belastingdienst overeenstemming bereikt over de waarde van de Homburg Bonds per peildatum 1 januari 2015 ten behoeve van de Belastingaangifte 2015.

Informatie hierover vindt u op deze website in de sectie “Veelgestelde vragen Uitkeringsfase” bij het antwoord op vraag 1.6.

Eerder is de Stichting voor de Belastingaangiftes 2011 t/m 2014 tot afspraken gekomen over waarderingen die door de Belastingdienst worden geaccepteerd. 

Update aanstaande uitkering in contanten

Amsterdam, 3 februari 2016; De Stichting heeft van Deloitte vernomen dat de derde uitkering in contanten uit de Cash Pools aan alle bondhouders naar verwachting in de tweede week van februari vanuit Canada zal worden overgeboekt.  De uitkering is dan eind tweede week of de derde week van februari op  de Nederlandse rekeningen te verwachten.

In een nieuwsbrief van eind december 2015 gaf de Stichting aan te verwachten dat rond eind januari 2016 door Deloitte zal worden uitgekeerd. Dat wordt dus circa twee weken later.

Nieuwsbrief 47

Amsterdam 28 december 2015; In deze nieuwsbrief informeren wij u over de volgende onderwerpen:

  • Bondhouders definitief in gelijk gesteld bij geschil Kai
  • Volgende uitkering in contanten naar verwachting januari aanstaande
  • Claimstichting SSHBC

U kunt de nieuwsbrief lezen via deze link.

Volgende uitkering in contanten naar verwachting eind januari 2016

Amsterdam, 16 december 2015; Op vraag van de Stichting hebben wij bericht gekregen van Deloitte dat de derde uitkering in contanten uit de Cash Pools aan alle bondhouders naar verwachting eind januari 2016 door Deloitte zal worden uitgekeerd. De Monitor wilde eerst de definitieve uitspraak van Kai afwachten om ook de aangehouden reserves voor deze zaak uit te kunnen keren. De exacte bedragen zijn nog niet bekend.

De houders van bondserie 7 krijgen naar verwachting eind december de contanten uit de Kai zaak uitgekeerd. Dit onder voorbehoud dat de Kai bouwondernemingen niet op het laatste moment bij het Canadese Hooggerechtshof in beroep gaan. Echter dit is minder waarschijnlijk

Uitspraak in geschil Kai nu bijna definitief

Amsterdam, 10 december 2015; Op de hoorzitting vrijdag 4 december jongstleden heeft het Hof van Beroep van de provincie Quebec de Stichting in het gelijk gesteld en de Kai bouwondernemingen géén toestemming gegeven om in hoger beroep te gaan. Eerder had rechter Gouin in zijn uitspraak al de Stichting in het gelijk gesteld. De Stichting treedt op namens de gezamenlijke bondhouders. 
In theorie kunnen de Kai bouwondernemingen nu nog 60 dagen bij het Canadese Hooggerechtshof in beroep gaan. Waarschijnlijk is dat niet. De Monitor heeft de bouwondernemingen laten weten binnen 20 dagen over te gaan tot uitkering van de gelden aan de bondhouders van serie 7, zoals in de uitspraak van rechter Gouin gesteld. Willen de bouwbedrijven nog bezwaar maken, dan moeten ze snel zijn. Echt definitief weten we het op 24 december aanstaande. Indien er geen bezwaar meer komt dan zullen de bondhouders naar verwachting kort na 24 december de gelden ontvangen. 

Kai bouwondernemingen dienen verzoek tot hoger beroep in

Amsterdam, 1 oktober 2015; Op de valreep van de beroepstermijn hebben de Kai bouwondernemingen gisteren helaas een verzoek ingediend bij de Court of Appeal (Hof van Beroep) om in hoger beroep te mogen gaan tegen de uitspraak van de rechter op 9 september 2015.

Het verzoek dient bij het Hof op 30 oktober 2015. Enkele weken daarna weten we of het hoger beroep doorgaat of niet.

vervolg op aanleiding

Op 9 september 2011 heeft Homburg Invest. Inc ("HII") en zes van haar dochterondernemingen, waaronder Homburg Shareco Inc. ("Shareco") een insolventie (uitstel van betaling) procedure ingediend bij de rechtbank in Canada onder de regels van de Canadese Companies' Creditors Arrangement Act ("CCAA").

lees meer: