Webcast met interviews over het Plan en de Crediteurenvergadering

Amsterdam 18 mei: Vanaf heden is via deze website (Web-TV) een webcast te bezichtigen met een nadere toelichting op het voorliggende herstructureringsplan en de keuzes die de obligatiehouders hebben. In een interview van circa 45 minuten geven de door de rechtbank benoemde Monitor, Pierre Laporte (Deloitte), Jan Schöningh (President & CEO, Homburg Invest Inc) en Marian Hogeslag (Stichting Homburg Bonds) een nadere toelichting. Het is zeer aan te bevelen deze webcast te bekijken ter ondersteuning van de u voorliggende keuzes.


 

Aanleiding

Op 9 september 2011 heeft Homburg Invest. Inc ("HII") en zes van haar dochterondernemingen, waaronder Homburg Shareco Inc. ("Shareco") een insolventie (uitstel van betaling) procedure ingediend bij de rechtbank in Canada onder de regels van de Canadese Companies' Creditors Arrangement Act ("CCAA").

Lees meer:

Update herstructurering HII

Eindhoven, 8 december 2017; De afronding van de CCAA wacht hoofdzakelijk op de verkoop van één van de laatst resterende bedrijfscomplexen. De Monitor heeft in een zitting voor de rechter in Canada op 2 oktober 2017 herhaald dat het streven is de CCAA in het 4e kwartaal dan wel uiterlijk 30 januari 2018 af te ronden.
Helaas is op dit moment de verkoop van dit bedrijfscomplex nog niet afgerond. Daarmee zal de afsluiting van de CCAA en de slotuitkering ook nog niet in 2017 plaatsvinden. Uiterlijk 30 dagen voor de slotuitkering maakt de Monitor hiervan ook melding op zijn website en in enkele landelijke dagbladen. Bondhouders krijgen bij de slotuitkering een persoonlijke bericht.
Zodra wij nadere informatie van de Monitor hebben melden we dat op onze website. De Stichting houdt voortdurend contact met de Monitor omtrent de voortgang.

Bond 6 Reserve in aandelen

Eindhoven, 2 september 2017; Voor de voormalige houders van Bond 6 houdt de Monitor nog een reserve in aandelen Geneba aan. De Stichting heeft de Monitor verzocht deze aan te bieden bij het lopende Eenmalige Bod van Frasers. De uiteindelijke uitkering aan de bondhouders vindt dan plaats in contanten. Voor Bond 6 houders die echter zélf aandelen Geneba aanhouden, zal de Monitor de reserve niet verkopen. Indien u contanten wenst bied dan uw eigen aandelen uiterlijk op 8 september aanstaande aan. Lees hierover verder in onze verstuurde nieuwsbrief van 2 september 2017.

Update herstructurering HII

Eindhoven, 25 juli 2017; Bij de beëindiging van de CCAA, de herstructurering van HII, zal nog een slotuitkering in contanten plaatsvinden. Zoals eerder vermeld wacht de afsluiting van de CCAA voornamelijk op de verkoop van nog enkele vastgoedobjecten.
Bij de verkoop van één van de laatst resterende bedrijfscomplexen is vertraging ontstaan mede door aanvullende milieu- en veiligheidseisen die bij een inspectie in 2016 naar voren zijn gekomen. Door het aantrekken van de markt voor commercieel vastgoed verwacht de Monitor dat uit dit object meer middelen voor de crediteuren kunnen gaan resteren. Er zijn diverse geïnteresseerde kopers maar die willen dat eerst de vergunningen weer rond zijn. Om een betere prijs te realiseren beveelt ook de makelaar aan eerst te wachten tot de vergunningen zijn verlengd. Daar zijn tevens overheden bij betrokken waardoor er beperkte invloed is het te versnellen.
Naar verwachting eind derde kwartaal doen de overheden uitspraak over de verlenging van de benodigde vergunningen. Daarna kunnen de verkooponderhandelingen worden afgerond.
Rond 29 september brengt de Monitor weer verslag uit voor de rechter en aan de crediteuren. Met de huidige inzichten is het streven van de Monitor lopende het 4e kwartaal 2017 de CCAA af te ronden. Hopelijk gaat het uitbetalen van de slotuitkering in contanten dat kwartaal ook plaatsvinden. Zie voor meer informatie onze meest recente nieuwsbrief, (klik hier).

Belastingaangifte 2016

Amsterdam, 24 februari 2017; De Stichting heeft met de Belastingdienst overeenstemming bereikt over de waarde van de Homburg Bonds per peildatum 1 januari 2016 ten behoeve van de Belastingaangifte 2016.
Informatie hierover vindt u op deze website in de sectie “Veelgestelde vragen Uitkeringsfase” bij het antwoord op vraag 1.7.
Eerder is de Stichting voor de Belastingaangiftes 2011 t/m 2015 tot afspraken gekomen over waarderingen die door de Belastingdienst worden geaccepteerd.

Update afronding CCAA

Amsterdam, 31 januari 2017; Bij de beëindiging van de CCAA zal nog een laatste slotuitkering in contanten plaatsvinden. Als gemeld in onze update van 18 juli 2016 wacht de afsluiting van de CCAA voornamelijk op de verkoop van enkele niet-kern vastgoedobjecten. Afgelopen december is de verkoop van twee gebouwen rondgekomen. Bij één van de laatst resterende bedrijfscomplexen is momenteel vertraging bij de verkoop opgelopen. Door het aantrekken van de markt voor commercieel vastgoed in Europa verwacht de Monitor dat hieruit meer middelen voor de crediteuren van HII kunnen gaan resteren, zoals de Monitor in zijn laatste verslag van 24 november heeft gemeld. Het realiseren van goede verkoopprijzen neemt alleen wel iets meer tijd.
Naar de huidige informatie en inzichten verwacht de Stichting dat in de loop van het tweede kwartaal de verkoop van het laatste vastgoedobject wordt afgesloten waarna begin derde kwartaal de slotuitkering aan de bondhouders en overige crediteuren hopelijk zal plaatsvinden. Met deze laatste uitkering zal de CCAA worden afgesloten.

Update uitkeringen

Amsterdam, 18 juli 2016; In onze nieuwsbrief van 28 december 2015 hebben wij geïnformeerd over de toen nog te verwachten uitkeringen en bedragen.

Na de februari-uitkering van dit jaar gaat dat naar verwachting om nog een laatste uitkering in contanten. Dit kan nog enige tijd duren, mogelijk pas rond eind 2016 of begin 2017, mede afhankelijk van hoe snel de verkoop van bepaalde vastgoedobjecten vordert.

Bij een uitkering stuurt de Monitor, Deloitte, als gebruikelijk  een begeleidende brief. Zodra er nieuws is melden wij dat op onze website. 

vervolg op aanleiding

Op 9 september 2011 heeft Homburg Invest. Inc ("HII") en zes van haar dochterondernemingen, waaronder Homburg Shareco Inc. ("Shareco") een insolventie (uitstel van betaling) procedure ingediend bij de rechtbank in Canada onder de regels van de Canadese Companies' Creditors Arrangement Act ("CCAA").

lees meer: