Webcast met interviews over het Plan en de Crediteurenvergadering

Amsterdam 18 mei: Vanaf heden is via deze website (Web-TV) een webcast te bezichtigen met een nadere toelichting op het voorliggende herstructureringsplan en de keuzes die de obligatiehouders hebben. In een interview van circa 45 minuten geven de door de rechtbank benoemde Monitor, Pierre Laporte (Deloitte), Jan Schöningh (President & CEO, Homburg Invest Inc) en Marian Hogeslag (Stichting Homburg Bonds) een nadere toelichting. Het is zeer aan te bevelen deze webcast te bekijken ter ondersteuning van de u voorliggende keuzes.


 

Aanleiding

Op 9 september 2011 heeft Homburg Invest. Inc ("HII") en zes van haar dochterondernemingen, waaronder Homburg Shareco Inc. ("Shareco") een insolventie (uitstel van betaling) procedure ingediend bij de rechtbank in Canada onder de regels van de Canadese Companies' Creditors Arrangement Act ("CCAA").

Lees meer:

Vergunning toegekend, biedingsproces weer opgestart

Eindhoven, 20 december 2019. De huurder van het laatst resterende bedrijfscomplex wat in de verkoop staat uit de boedel van Homburg Invest Inc (HII) heeft afgelopen najaar onder voorwaarden verlenging van de benodigde vergunningen verkregen van de provinciale autoriteiten. Hiermee kan de huurder zijn activiteiten op deze plek continueren. De voorwaarden brengen wel zekere toekomstige investeringen met zich mee. Potentiële kopers zijn benaderd om een bod uit te brengen op het bedrijfscomplex. Een nieuwe taxatie bevestigt dat er goede kans is dat er substantiële waarde uit de verkoop resteert. Deze komt ten goede aan de schuldeisers van HII, waaronder de bondhouders. De huuropbrengsten van het bedrijfscomplex zijn hoger dan de extra kosten die door het verlengen van de CCAA ontstaan en voegen dus elke maand geld toe aan de middelen voor de schuldeisers.

De partijen proberen de komende maanden de verkoop van het bedrijfscomplex te voltooien waarvoor de CCAA procedure is verlengd tot 28 februari 2020. Zodra de verkoop is voltooid worden de laatste entiteiten van HII geliquideerd en wordt de CCAA procedure afgesloten met de slotuitkering.

Eerder gemelde claims richting enkele directieleden van een failliet gegane vastgoedentiteit betrokken bij een gebouw in Duitsland zijn ondertussen door tussenkomst van advocaten ingetrokken waarmee dit punt is opgelost. Zodra de Stichting nieuws heeft zal zij u op de hoogte stellen via deze website.

Belangrijke stap voorwaarts maar nog openstaande punten

Eindhoven, 10 juli 2019. Vandaag is bij de Canadese rechter een hoorzitting geweest waar de Monitor verslag doet van de afgelopen periode en toestemming vraagt op de voorgestelde wijze de CCAA procedure te voltooien. De verkoop van het laatst resterend bedrijfscomplex van Homburg Invest Inc (HII) stagneert door een procedure tussen de huurder en de Provincie Gelderland. Een belangrijke stap voorwaarts is dat de provincie heeft aangegeven de aangepaste uitgangspunten te kunnen ondersteunen. Tot nu toe was juist over die uitgangspunten een conflict. Onder voorwaarden komt een verlenging van de benodigde vergunningen voor de huurder zo in zicht waarmee de juridische procedure kan worden beëindigd. De vergunningen zijn essentieel om een goede prijs voor het vastgoed te krijgen. Daar zijn alle partijen het over eens, waaronder de makelaar JLL, de hypotheekgever en HII zelf als verhuurder. De partijen verwachten op basis van de huidige informatie een verkoop in het vierde kwartaal van 2019. De Canadese rechter heeft toestemming gegeven de CCAA tot 20 december 2019 te verlengen.

Bij de slotuitkering worden ook de reservepotjes aan de schuldeisers uitgekeerd. Hieronder ook de Directie Zekerheidsrecht Reserve van omgerekend circa 1,4 miljoen euro. Maart 2019 hebben enkele directieleden van een failliet gegane vastgoedentiteit betrokken bij een gebouw in Duitsland claims ontvangen. Deze claims zullen worden betwist maar een uitspraak is nodig om de reserve vrij te geven aan de crediteuren. Zodra de Stichting nieuws heeft zal zij u op de hoogte stellen via deze website.

Rechter geeft milieu-expert meer tijd

Eindhoven, 1 november 2018. De slotuitkering en afsluiting van de CCAA procedure van Homburg Invest Inc. wordt vertraagd omdat de verkoop van een laatst resterend bedrijfscomplex nog niet kan worden afgesloten. Over dit Nederlandse bedrijfscomplex loopt een procedure omtrent de milieu- en veiligheidsvergunningen. De Nederlandse rechtbank heeft een milieu-expert aangesteld. Deze expert heeft recent de rechtbank meer tijd gevraagd om zijn rapportage af te ronden. Ook een uitspraak van de rechtbank laat zo langer op zich wachten. Een inschatting wanneer nu de uitspraak wordt gedaan is nog niet te geven. In het verslag van 26 oktober 2018 heeft de Monitor de Canadese rechter toestemming gevraagd de CCAA tot 31 juli 2019 te verlengen. Verkoop op een goede prijs is zonder helderheid over de vergunning niet mogelijk. Voor het object zijn reeds meerdere geïnteresseerden. De makelaar verwacht na de uitspraak een reële kans op een goede verkoopprijs zodat ook een duidelijke overwaarde voor de crediteuren en daarmee de bondhouders resteert. De huuropbrengsten van het object zijn hoger dan de extra kosten die door het verlengen van de CCAA ontstaan en voegen dus elke maand geld toe aan de middelen voor de crediteuren. Zodra de Stichting nieuws heeft zal zij u op de hoogte stellen via deze website.

Slotuitkering nog steeds vertraagd

Eindhoven, 30 juni 2018. Op 22 juni 2018 heeft de Monitor voor de rechter verslag gedaan van onder meer de status van de laatst te verkopen vastgoedobjecten. De enige reden waar de afsluiting van de CCAA procedure en daarmee de slotuitkering op wacht is de verkoop van een laatst resterend bedrijfscomplex. De verkoop van het object wacht op een uitspraak van de rechter omtrent de milieu- en veiligheidsvergunningen. De hoorzitting daarover was vertraagd en heeft nu op 22 juni jl. plaatsgevonden. De definitieve uitspraak volgt nu naar verwachting in juli of augustus 2018. Door verbeterde marktcondities en diverse geïnteresseerden voor het object verwacht de makelaar dat er een reële kans is op een goede verkoopprijs zodat ook een substantieel bedrag voor de crediteuren, waaronder de bondhouders, van HII resteert. Met de huidige inzichten verwacht de Monitor dat de verkoop in oktober 2018 kan worden afgerond. Voorlopig is daarmee dan de verwachting dat de slotuitkering tweede helft 4e kwartaal 2018 kan worden gedaan. Daarmee zal de CCAA procedure, die nu verlengd is tot 31 oktober 2018, worden afgesloten.

Belastingaangifte 2017

Eindhoven, 28 maart 2018; De Stichting heeft met de Belastingdienst overeenstemming bereikt over de waarde van de Homburg Bonds per peildatum 1 januari 2017 ten behoeve van de Belastingaangifte 2017.
Informatie hierover vindt u op deze website in de sectie “Veelgestelde vragen Uitkeringsfase” bij het antwoord op vraag 1.8.
Eerder is de Stichting voor de Belastingaangiftes 2011 t/m 2016 tot afspraken gekomen over waarderingen die door de Belastingdienst worden geaccepteerd.

Slotuitkering laat langer op zich wachten

Eindhoven, 1 februari 2018. Op 30 januari 2018 heeft de Monitor voor de rechter verslag gedaan van onder meer de status van de laatst te verkopen vastgoedobjecten. Het object waar naar verwachting nog waarde voor de bondhouders en andere crediteuren uit komt ondervindt vertraging bij de verkoop omdat milieu- en veiligheidsvergunningen moeten worden vernieuwd. Op 6 december 2017 is de vergunning verleend, echter met aanvullende condities voor de bedrijfsvoering. De huurder is tegen deze extra condities in beroep gegaan waarop naar verwachting in maart of april 2018 een uitspraak volgt. Er zijn diverse geïnteresseerden voor het object maar de condities van de vergunning zullen invloed hebben op de prijs. Parallel gaat de bekende makelaar Jones Lang Lasalle het verkoopproces in gang zetten zodat nadat de definitieve vergunning is verleend kan worden verkocht. Ondertussen genereert het object wel een huur van circa € 40.000 per maand die ten goede komt aan de boedel. Met de huidige inzichten verwacht de Monitor dat de verkoop in juni 2018 wordt afgerond. Voorlopig is de verwachting dat de slotuitkering dan in de loop van het 3e kwartaal 2018 kan worden gedaan. Daarmee zal de CCAA procedure worden afgesloten.

vervolg op aanleiding

Op 9 september 2011 heeft Homburg Invest. Inc ("HII") en zes van haar dochterondernemingen, waaronder Homburg Shareco Inc. ("Shareco") een insolventie (uitstel van betaling) procedure ingediend bij de rechtbank in Canada onder de regels van de Canadese Companies' Creditors Arrangement Act ("CCAA").

lees meer: