CCAA

Companies Creditors Arrangement Act (CCAA)

De onderneming behoud controle over de bedrijfsvoering maar geen enkele crediteur - ook niet de houders van pand of hypotheek - kan een aanspraak op de onderneming maken. Een monitor onder de CCAA heeft tot doel de bedrijfsvoering weer op orde te krijgen, middels een adviserende en ondersteunende rol, waar de bewindvoerder van in surseance verkerende bedrijven in Nederland vooral kijkt naar de waarde die beschikbaar moet komen voor crediteuren. De houders van Bonds en Capital securitiesworden nu gezien als crediteur.

De Monitor

Op 9 september 2011 hebben Homburg Invest Inc., Homburg Shareco Inc., Churchill Estates Development Ltd., Inverness Estates Development Ltd. en CP Development Ltd. bescherming gevraagd tegen hun schuldeisers en deze verkregen van het District van Montreal krachtens een Bevel van het Gerechtshof onder de Companies' Creditors Arrangement Act ("CCAA"). Het Gerechtshof heeft op dezelfde dag als het Bevel Samson Bélair/Deloitte & Touche Inc benoemd als Monitor. De bescherming en vergunning verstrekt door het Bevel geldt ook voor Homburg Realty Fund (92) Limited Partnership, Homburg Realty Fund (199) Limited Partnership, Homburg Realty Fund (52) Limited Partnership, Homburg Realty Fund (53) Limited Partnership, Homburg Realty Fund (88), Homburg Realty Fund (89) Limited Partnership, Homburg Realty Fund (105) Limited Partnership, Homburg Realty Fund (121) Limited Partnership, Homburg Realty Fund (122) Limited Partnership, Homburg Realty Fund (142). 

Homburg invest Inc. (HII)

Homburg Invest Inc. bezit en ontwikkelt een gevarieerde portefeuille van kwalitatief hoogwaardig onroerend goed in de vorm van huizen/appartementen, winkels en onroerend goed in de industriële en de ontwikkelingsector, door heel Europa en de Verenigde Staten en heeft tevens een belang in CANMARC Real Estate Investment Trust.