Stichting Homburg Capital Securities

December 2011

De stichting is opgericht op 9 januari 2009 en heeft als doel om als Trustee op te treden met betrekking tot de Homburg Capital Securities A die zijn uitgegeven door Homburg Invest Inc. De belangrijkste taken zijn het ontvangen, bewaren en betalen van dividend en andere uitkeringen van en aan de genoemde vennootschap en houders van Homburg Capital Securities en derden.

Met de nieuwe situatie van herstructurering was het voor de Stichting van groot belang om uitbreiding van het bestuur te krijgen. Het bestuur is als volgt samengesteld:

Karel de Vries
- fiscaal jurist, ex-partner internationale adviesorganisatie
- tevens houder van mortgage en corporate bonds
- ook bestuurder bij twee andere organisaties die belangen van obligatiehouders behartigen
Hendrik Stadman Robaard
- bedrijfskundige,
- tevens houder van corporate bonds en Capital Securities
Wouter de Jong
-bedrijfskundige,
-tevens houder van mortgage en corporate bonds
-ook bestuurder bij belangenvereniging inzake DSB Bank (DSBdepositos)
Marian Hogeslag
-expertise vastgoed, fusies&overnames en herstructurering
 
In de komende periode zal de stichting in aanvulling op de eerder genoemde activiteiten het volgende uitvoeren:
• Zorgen dat alle obligatiehouders een duidelijk aanspreekpunt en stem hebben richting onderneming en monitor
• Toegang vragen tot achterliggende informatiebronnen
• Een mening vormen over de waarde van het vastgoed
• De algehele financiële situatie van de onderneming in beeld krijgen
• De obligatiehouders adviseren over de aangedragen opties tot herstructurering door de onderneming en de gevolgen daarvan voor de obligaties
• Nadere informatie vragen en onderzoek doen naar de vastgoed-zekerheden bij mortgage bonds
• Zorg dragen dat de verschillende groepen obligatiehouders (mortgage bonds, corporate bonds en Capital Securities), met mogelijk uiteenlopende belangen, elk duidelijke aanspreekpunten krijgen
• Faciliteren dat alle obligatiehouders ondersteuning krijgen van adviseurs, net zoals alle andere partijen tijdens de herstructurering
• Beantwoorden van vragen door middel van een website, nieuwsbrieven en e-mail.
• En mogelijk nog veel meer punten, ........