Webcast met interviews over het Plan en de Crediteurenvergadering

Amsterdam 18 mei: Vanaf heden is via deze website (Web-TV) een webcast te bezichtigen met een nadere toelichting op het voorliggende herstructureringsplan en de keuzes die de obligatiehouders hebben. In een interview van circa 45 minuten geven de door de rechtbank benoemde Monitor, Pierre Laporte (Deloitte), Jan Schöningh (President & CEO, Homburg Invest Inc) en Marian Hogeslag (Stichting Homburg Bonds) een nadere toelichting. Het is zeer aan te bevelen deze webcast te bekijken ter ondersteuning van de u voorliggende keuzes.


 

Aanleiding

Op 9 september 2011 heeft Homburg Invest. Inc ("HII") en zes van haar dochterondernemingen, waaronder Homburg Shareco Inc. ("Shareco") een insolventie (uitstel van betaling) procedure ingediend bij de rechtbank in Canada onder de regels van de Canadese Companies' Creditors Arrangement Act ("CCAA").

Lees meer:

Vervolg aanleiding

Op 9 september 2011 heeft Homburg Invest. Inc ("HII") en zes van haar dochterondernemingen, waaronder Homburg Shareco Inc. ("Shareco") een insolventie (uitstel van betaling) procedure ingediend bij de rechtbank in Canada onder de regels van de Canadese Companies' Creditors Arrangement Act ("CCAA"). Dit heeft direct gevolg voor de obligatiehouders die Homburg Mortgagebonds, Homburg Corperatebonds en Homburg Captialsecuritie-A bezitten. Ondermeer worden de rentes en aflossingen niet betaald zolang de CCAA van kracht is. De reden voor het indienen hiervan is dat volgens haar management [Quote] "HII niet in staat zal zijn om haar verplichtingen te voldoen op het moment dat deze verschuldigd zijn. Sommige schuldeisers zijn al begonnen met gerechtelijke procedures om hun vorderingen veilig te stellen" [Einde Quote].

Homburg Shareco heeft de Homburg Mortgage Bonds (4 t/m7) uitgegeven, die door HII zijn gegarandeerd, en HII heeft de Homburg Corporate Bonds (8 t/m 11) en de Homburg Capital Securities A (tezamen de "Obligaties") uitgegeven aan beleggers (de "Obligatiehouders"). De Homburg Mortgage Bonds hebben extra zekerheden vanuit vastgoed en/of vastgoed vennootschappen.

De beheerder voor Homburg Mortgage Bonds en Homburg Corporate Bonds is de Stichting Homburg Bonds en de beheerder voor Homburg Capital Securities A is de Stichting Homburg Capital Securities (gezamenlijk de " Beheerders").

De rechtbank heeft een curator aangesteld om de herstructurerings procedure te overzien. Op dit moment heeft noch de Curator noch de bedrijfsleiding van HII een herstructurerings plan of een tijdstip waarop een dergelijk plan zal worden gepresenteerd, aan de schuldeisers van HII, openbaar gemaakt. De curator rapporteert en legt rekening en verantwoording af aan de rechter van het Superior Court in Montreal, Canada.

Daarom is het nog te vroeg om te bepalen in hoeverre de schuldeisers van HII, waaronder de Obligatiehouders in staat zullen zijn hun vorderingen te incasseren bij de uiteindelijke herstructurering.

Omdat HII een complexe, grote multinationale vastgoedonderneming is, zal de herstructurering van HII ingewikkeld zijn, veel onderhandeling vragen en geruime tijd in beslag nemen. Daarom zijn Stikeman Elliott LLP, een Canadees advocatenkantoor en Van Doorne NV, een Nederlands advocatenkantoor aangetrokken om de Beheerders te adviseren in juridische kwesties.

De Beheerders (en haar juridische en financiële adviseurs) nemen zich voor de rechten en belangen van de Obligatiehouders te verdedigen in alle onderhandelingen met HII en in de Canadese gerechtelijke procedures.

Daarom verzoeken de Beheerders dat alle Obligatiehouders, die op de hoogte willen worden gehouden van de voortgang van de situatie met betrekking tot HII en de Canadese gerechtelijke procedure ondersteunen, het inschrijfformulier in te vullen (zie menu "registratie" op deze website).

vervolg op aanleiding

Op 9 september 2011 heeft Homburg Invest. Inc ("HII") en zes van haar dochterondernemingen, waaronder Homburg Shareco Inc. ("Shareco") een insolventie (uitstel van betaling) procedure ingediend bij de rechtbank in Canada onder de regels van de Canadese Companies' Creditors Arrangement Act ("CCAA").

lees meer: