Belangrijke stap voorwaarts maar nog openstaande punten

Eindhoven, 10 juli 2019. Vandaag is bij de Canadese rechter een hoorzitting geweest waar de Monitor verslag doet van de afgelopen periode en toestemming vraagt op de voorgestelde wijze de CCAA procedure te voltooien. De verkoop van het laatst resterend bedrijfscomplex van Homburg Invest Inc (HII) stagneert door een procedure tussen de huurder en de Provincie Gelderland. Een belangrijke stap voorwaarts is dat de provincie heeft aangegeven de aangepaste uitgangspunten te kunnen ondersteunen. Tot nu toe was juist over die uitgangspunten een conflict. Onder voorwaarden komt een verlenging van de benodigde vergunningen voor de huurder zo in zicht waarmee de juridische procedure kan worden beĆ«indigd. De vergunningen zijn essentieel om een goede prijs voor het vastgoed te krijgen. Daar zijn alle partijen het over eens, waaronder de makelaar JLL, de hypotheekgever en HII zelf als verhuurder. De partijen verwachten op basis van de huidige informatie een verkoop in het vierde kwartaal van 2019. De Canadese rechter heeft toestemming gegeven de CCAA tot 20 december 2019 te verlengen.

Bij de slotuitkering worden ook de reservepotjes aan de schuldeisers uitgekeerd. Hieronder ook de Directie Zekerheidsrecht Reserve van omgerekend circa 1,4 miljoen euro. Maart 2019 hebben enkele directieleden van een failliet gegane vastgoedentiteit betrokken bij een gebouw in Duitsland claims ontvangen. Deze claims zullen worden betwist maar een uitspraak is nodig om de reserve vrij te geven aan de crediteuren. Zodra de Stichting nieuws heeft zal zij u op de hoogte stellen via deze website.